Prime Living Campus Stockholm AB

Skriftligt förfarande augusti/september 2020

Skriftligt förfarande 2

– Påkallande av Första Skriftliga Förfarandena, 21 augusti 2020
– Offentliggörande av utfall i Första Skriftliga Förfarandena, 9 september 2020
– Påkallande av Andra Skriftliga Förfarandet, 10 september 2020
– Offentliggörande av utfall i Andra Skriftliga Förfarandet, 29 september 2020
– Extra bolagsstämma, omkring 4 november 2020
– Styrelsen beslutar om nyemission, omkring 11 november 2020
– Konverteringsdag, omkring 20 november 2020


Notice of Second Written Procedure – Oxie Bond
– Läs mer hos Intertrust


Skriftligt förfarande 1

Utfall 1


Notice of Written Procedure – Campus Stockholm Bonds
Notice of Written Procedure – Oxie Bonds
Notice of Written Procedure – Senior Unsecured Bonds