Prime Living Campus Stockholm AB

Lund

Prime Living har byggt 200 studentlägenheter med absolut bästa läge i Lund. Samtliga lägenheter är uthyrda till Lunds Universitet, som sedan står för uthyrningen till studenter, för information om uthyrning, se LU Accomodation.

Malmö

Prime Living utvecklar området Kristineberg Park i stadsdelen Oxie i Malmö. Det finns detaljplan bostäder med en total byggrätt på ca 544 lägenheter. I de första etapperna har 212 studentlägenheter uppförts för studerande både i Malmö och Lund. I framtida etapper planeras ytterligare ca 332 lägenheter.

Göteborg

Prime Living är överens med Göteborgs kommun om att teckna ett 20-årigt arrendeavtal. Det möjliggör en snabb byggstart där de första bostäderna var klara för inflyttning den 2016-04-07. Den tilldelade marken finns på Beryllgatan i Tynnered och vid Ramberget (Herkulesgatan/Inlandsgatan) på Hisingen. Totalt uppförs 618 lägenheter varav 208 på Beryllgatan och 410 på Ramberget. Lägenheterna är antingen 1:or eller 2:or.

Stockholm – Spånga

Prime Living utvecklar nu studentbostäder på Bromstensvägen i när­heten av Spånga station. Omfattningen beräknas bli ca 1100 studentbostäder.