Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Karlstad

I Karlstad har vi idag 140 lägenheter under förvaltning i ett mycket attraktivt studentområde ca 800 meter ifrån Karlstad Universitet.

Lund

Prime Living har byggt 200 studentlägenheter med absolut bästa läge i Lund. Samtliga lägenheter är uthyrda till Lunds Universitet, som sedan står för uthyrningen till studenter, för information om uthyrning, se LU Accomodation.

Malmö

Prime Living utvecklar området Kristineberg Park i stadsdelen Oxie i Malmö. Det finns detaljplan bostäder med en total byggrätt på ca 544 lägenheter. I de första etapperna har 212 studentlägenheter uppförts för studerande både i Malmö och Lund. I framtida etapper planeras ytterligare ca 332 lägenheter.

Göteborg

Prime Living är överens med Göteborgs kommun om att teckna ett 20-årigt arrendeavtal. Det möjliggör en snabb byggstart där de första bostäderna var klara för inflyttning den 2016-04-07. Den tilldelade marken finns på Beryllgatan i Tynnered och vid Ramberget (Herkulesgatan/Inlandsgatan) på Hisingen. Totalt uppförs 618 lägenheter varav 208 på Beryllgatan och 410 på Ramberget. Lägenheterna är antingen 1:or eller 2:or.

Stockholm – Spånga

Prime Living utvecklar nu studentbostäder på Bromstensvägen i när­heten av Spånga station. Omfattningen beräknas bli ca 1100 studentbostäder.

Sollentuna – Sjöberg

Som ett led i Prime Livings expansion har fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum förvärvats. Det befintliga centrumet kommer rivas och enligt kommande detaljplan uppförs ca 150 student­lägen­heter. Vi ser en stor potential att utveckla fastigheten till ett mindre studentbostadscampus med närhet till centrum, kommuni­kationer och rekreationsområde där man har en kvart in till Stockholms Universitet med buss och tunnelbana.

Täby

Vid Roslags-Näsby station avser Prime Living uppföra en studentskrapa om 17 våningar. Ingången sker direkt från stationshuset. Goda kommunikationer innebär att studenter når Universitetet med en restid på 8 minuter och Tekniska Högkolan 12 minuter.
Prime Living utsågs till en av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby. Totalt kommer 162 studentlägenheter, ritade av ÅWL, att uppföras. Byggstart beräknas bli 2018.

Gitarrgatan Göteborg

Prime Living har förvärvat fastigheterna Göteborg Rud 4:1 och Rud 760:42. Det nya detaljplaneförslaget på fastigheterna omfattar cirka 18 000 kvm bruttoarea bostäder och 2 000 kvm handel och 3 000 kvm garage.
Göteborg har ett stort behov av mindre hyresrätter och i kombination med en aktiv handel i bottenplan så är vår ambition att skapa ett modernt boende till rimliga kostnader för stadens studenter, ungdomar och äldre. Gitarrgatan har ett attraktivt läge med gångavstånd till Frölunda Torg och mycket goda kommunikationer till Göteborgs city, Chalmers och Göteborgs Universitet.