Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Prime Living Campus Stockholm AB

Obligation

Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper med en fast ränta om 9,0% till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5% till mars 2020.

Prospekt

Prospekt (pdf)

Villkor

Terms and Conditions

Finansiella rapporter

I Prime Living Campus Stockholm AB (PLCS)-koncernen (PLCS) finns två bolag, Comodo Real Estate AB samt Prime Living Spånga som ägts av PLCS sedan 2016-04-13. Deras tre senast reviderade årsredovisningar framgår av länkarna nedan.

Prime Living Campus Stockholm AB (publ)

Delårsrapport 2018 kvartal 2
Delårsrapport 2018 kvartal 1
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015

Prime Living Spånga AB

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014

Comodo Real Estate AB

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014

Pressmeddelanden (regulatoriska)

Hans Sandén ny VD Prime Living Campus Stockholm (publ) (pdf, 18-09-04)
Prime Living Campus Stockholm AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2018 (kompletterad)
Prime Living Campus Stockholm AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2018
Prime Living Campus Stockholm AB (publ), helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ), offentliggör prospekt och har godkänts av Nasdaq Stockholm som emittent av räntebärande instrument (pdf, 18-05-09)
Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK (pdf, 18-03-15)
Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB undersöker möjligheten att emittera obligationer (pdf, 18-03-14)

Styrelsen

Jan Severa Född: 1962
Jan Severa är ingenjör och ekonom från Karlstad Universitet. Han har tidigare varit VD och styrelseledamot i Fredell & Co Structured Finance AB och Europeloan Bank S.A
Ola Wengberg Född:1968
Ola Wengberg är ekonom med utbildning från Handelshögskolan i Göteborg. Han var styrelseledamot och verkställande direktör vid Fredell & Co Structured Finance. Wengberg har också erfarenhet av finansiering i sitt tidigare arbete som styrelseledamot och verkställande direktör för Europeloan Finance N.V.
Jan-Erik Karström Född 1945
Jan-Erik Karström har tidigare arbetat som verkställande direktör för byggföretaget Ray Wilson CO i Los Angeles, USA. Karström har internationell arbetslivserfarenhet från uppdrag som administrationschef vid NCC i Jeddah, Saudiarabien och förvaltningschef på Öresund Tunnel Contractors i Köpenhamn, Danmark.
Övriga nuvarande betydande uppdrag: Styrelseordförande i Comodo Finans AB. Styrelseledamot i LiViKa AB.

Ledning

Ola Wengberg VD
Se under Styrelsen
Christina Aspefalk Finanschef
Född: 1964
Christina Aspefalk är sedan april 2015 heltidsanställd som finanschef. Hon har många års erfarenhet inom redovisning och revision och är ekonom med utbildning vid Mittuniversitet i Sundsvall.
Joakim Schöldström Analyschef
Född: 1965
Joakim Schöldström har varit analyschef sedan 2015. Han har studerat vid Handelshögskolan och har en bakgrund från IT- och finansbranschen. Joakim var konsult hos Cap Gemini Finans från 1987 till 1993 och CTO hos Fredell & Co Structured Finance från 1994 till 2002.
Kim Yrttimaa Fastighetschef
Född: 1964
Kim Yrttimaa är fastighetschef sedan mars 2017. Kim har haft olika positioner inom fastighetsbranschen. Innan han började hos Prime Living var han fastighetschef hos Savana.