Prime Living Campus Stockholm AB

Koncept

Konceptet baseras på bostadsmoduler som byggs i moderna, effek­tiva och innovativa fabriker i Guangdong i sydöstra Kina med väs­ter­ländska krav på produktionen avseende kvalitet, miljö­hänsyn och arbetsförhållanden. Sedan 2009 har Prime Living till­sammans med ett team av arkitekter och ingenjörer, såväl svenska som inter­nationella, utvecklat detta unika produktionssystem.

Lägenheterna består av prefabricerade stålmoduler som levereras isolerade och fullt inredda med alla installationer och utrustning färdigställd för leverans. Kvaliteten och upp­fyl­lande av alla normer och myndighetskrav säkerställs på fabriken av svensk personal. Transporten till Sverige blir effektiv eftersom modu­lernas storlek motsvarar en standardiserad 40-fots­container. Under tiden förbereds grundarbete och montering.

På plats monteras sedan bostäderna. Vatten, el, avlopp och even­tuell fjärr­värme kopplas på samt fasadbeklädnaden monteras. Den totala produktionstiden från beställning till inflyttning är 4-5 månader.

Prime Livings koncept är extremt kostnadseffektivt men också flexi­belt. Vid behov kan en byggnad demonteras och flyttas till en annan tomt eller ort. Detta innebär också att man kan bygga med ett till­fälligt bygglov vilket öppnar nya möjligheter på platser där perma­nent bygglov ej beviljas. Därmed blir det för första gån­gen möjligt för ett universitet att under t.ex. 10 år hyra ett helt bostads­komplex till en rimlig kostnad.

Se hur det går till: