Tomorrow´s living today

Insynsregister

Per den 2016-05-27
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Vänligen meddela om ni blir insider i bolaget till [email protected]

Stamaktier (PRIME)

Namn Befattning Innehavare Sen. förändr. Datum Antal
Jan Severa Styrelseledamot, VD Amun Holding AB -655 200 16-05-27 1 958 880
Åtto Capital AB +10 000 15-06-12 10 000
Ola Wengberg Styrelseledamot, vice VD Amun Holding AB -514 800 16-05-27 1 539 120
Wengco Capital AB +10 000 15-06-12 10 000
Jan-Erik Karström Styrelseordförande JPK Byggställningar AB -3 800 16-03-29 29 810
LiViKa AB +1 300 16-03-29 3 300
Privat +500 16-05-02 21 000
Michael Persson Styrelseledamot 2150
Lars Vardheim Styrelseledamot Vargal AB 77 667
Kenneth Liberg Delägare Scan Scaff Scan Scaff AB -765 000 15-12-02 477 015
Tony Wiklund Delägare Scan Scaff Scan Scaff AB -735 000 15-12-02 458 308
Joakim Schöldström Analyschef Privat +2 000 15-06-12 2 000
Christina Aspefalk Ekonomichef Privat +1 000 15-11-27 1 000
Ulf Hartell Borgstrand Revisor 0

Preferensaktier av serie B

Ingen insynsperson äger eller har ägt preferensaktier av serie B (PRIME PREF B)

Teckningsoptioner

Ingen insynsperson äger eller har ägt teckningsoptioner (PRIME TO 1)

Avregistrering

Namn Avregistreringsdatum
Mikael Palmqvist 16-06-02

Transaktioner stamaktien

Datum Namn Innehavare Förändring Kommentar
16-05-27 Ulf Rosberg UMR Invest AB + 738 729 Förstagångsanmälan
16-05-27 Jan Severa Amun Holding AB – 655 200
16-05-27 Ola Wengberg Amun Holding AB – 514 800
16-05-19 Lars Vardheim Vargal AB + 77 667 Förstagångsanmälan
16-04-27 Jan-Erik Karström Privat + 500
16-04-04 Jan-Erik Karström Privat + 2 000
16-03-29 Jan-Erik Karström LiViKa AB + 1 300
16-03-29 Jan-Erik Karström JPK Byggställningar AB – 3 800
15-12-07 Jan-Erik Karström Privat + 3 000
15-12-02 Kenneth Liberg Scan-Scaff AB – 765 000
15-12-02 Tony Wiklund Scan-Scaff AB – 735 000
15-11-27 Christina Aspefalk Privat + 1 000
15-11-05 Kenneth Liberg Scan-Scaff AB – 197 982
15-11-05 Tony Wiklund Scan-Scaff AB – 190 218
15-06-12 Jan Severa Åtto Capital AB + 10 000
15-06-12 Ola Wengberg Wengco Capital AB + 10 000
15-06-12 Joakim Schöldström Privat + 2 000
15-06-12 Jan Severa Amun Holding AB + 2 614 080 Förstagångsanmälan
15-06-12 Ola Wengberg Amun Holding AB + 2 053 920 Förstagångsanmälan
15-06-12 Jan-Erik Karström JPK Byggställningar AB + 33 610 Förstagångsanmälan
15-06-12 Jan-Erik Karström LiViKa AB + 2 000 Förstagångsanmälan
15-06-12 Jan-Erik Karström Privat + 15 000 Förstagångsanmälan
15-06-12 Kenneth Liberg Scan-Scaff AB + 1 439 997 Förstagångsanmälan
15-06-12 Tony Wiklund Scan-Scaff AB + 1 383 526 Förstagångsanmälan