Prime Living Campus Stockholm AB

Prime Living

Prime Living är ett modernt, kreativt och pionjär­ska­pande bolag inom produktion och förvaltning av bostäder. Vi upp­för bostäder i egen regi med ett nytt banbry­tande produktionssätt. Vi har sedan 2009 utvecklat en pro­duktions­­metod baserad på stål­moduler med standar­di­serade snabb­länkande fästen för lyft och frakt. Vi är specia­li­serade på att utnyttja de fördelar som prefab­ricering av bostäder i fabrik innebär och har tagit fram montering och anslutningar på byggplatsen som kortar byggtider och mini­merar fel i produk­tionen.

Konceptet syftar till att rationalisera byggprocessen och minska byggkostnader samtidigt som vårt främsta ledord är kva­lité. Våra bostadsmoduler är designade för att med minimalt underhåll ha en avskrivningstid på 66 år, vilket är längre än för trämoduler.

Vi samarbetar med kinesiska statsägda aktörer i södra Kina. Vi bidrar med koncept, kom­petens och volym medan våra kinesiska partners handhar den lokala produktionen med särskilt utformade kontrollfunktioner. Systemet följer skandinaviska byggregler, energi­krav samt tillgänglighetsregler.

Modulerna skeppas med båt från hamn i Kina och levereras till när­maste hamn där de skall uppföras. Skandinavien har små av­stånd från hamn vilket innebär att vi inom några timmar från båten har anlänt kan börja montera modulerna. Vi finns idag etablerade med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Organisationen består av ca 25 personer.