Tomorrow´s living today

Finansiell kalender

Datum Händelse
2017-05-16 Årsstämma
2017-07-10 Förväntad dag för utdelning på preferensaktier av serie B
2017-08-23 Halvårsrapport 2016
2017-10-10 Förväntad dag för utdelning på preferensaktier av serie B