Tomorrow´s living today

Finansiell kalender

Datum Händelse
2018-02-22 Bokslutskommuniké
2018-04-10 Förväntad avstämningsdag för utdelning på preferensaktier av serie B
2018-05-15 Årsstämma