Tomorrow´s living today

Finansiell kalender

Datum Händelse
2017-08-23 Halvårsrapport 2017
2017-10-10 Förväntad avstämningsdag för utdelning på preferensaktier av serie B
2018-01-10 Förväntad avstämningsdag för utdelning på preferensaktier av serie B