Tomorrow´s living today

Finansiell kalender

Datum Händelse
2017-10-10 Förväntad avstämningsdag för utdelning på preferensaktier av serie B
2017-11-15 Delårsrapport 2017-Q3
2018-01-10 Förväntad avstämningsdag för utdelning på preferensaktier av serie B