Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Styrelse

Peter Gustafsson Född: 1960
Styrelseordförande
Ledamot sedan 2018
Utbildning: Ekonomexamen från Lunds Universitet, närmare 2 års ekonomistudier vid Harvard Universitet samt Reservofficersexamen från Infanteriets Officershögskola.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: –
Peter Gustafson har närmare 30 års erfarenhet från arbete inom den nordiska finans- och fastighetsmarknaden.

Peter är VD och grundare av Green Capital Partners AB fokuserat mot rådgivning och investeringar inom property-tech, hållbarhet och gröna investeringar, samt Senior Advisor till Evli Bank. Peter är också medgrundare, partner och styrelsemedlem i fastighetsinvesteringsbolaget Resinova som är fokuserat på att äga och finansiera nyproducerade, certifieringsbara hyresbostäder i Sverige. Sedan 2017 är Peter Styrelsemedlem i det noterade bolaget ChromoGenics AB. Bland tidigare erfarenheter och uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Kungsleden AB och MSC Group AB. I MSC Group AB (Empir) har Peter även varit styrelsens ordförande. Peter har därutöver haft ledande befattningar på Unibank, Catella, Arthur Andersen, Deloitte, HSH Nordbank och lCECAPITAL OY.


Tobias Lennér Född: 1968
Ledamot sedan 2018
Utbildning: BA från The American University i Washington D.C och har genomgått IFLs Executive Management program vid Handelshögskolan i Stockholm.
Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: –
Tobias Lennér har stor erfarenhet från kommunikations- och tjänstesektorn med affärs- och organisationsutveckling som röd tråd. Tobias är sedan 2017 egenanställd konsult och har tidigare haft ett stort antal chefspositioner, senast som affärsområdeschef i Comhem och VD för Phonera och tidigare bl.a. som VD för Phone House, SF Sverige och Halebop, samt IR och Informationschef för Telia Company.

Mikael Wandt Född: 1968
Ledamot sedan 2018
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: –
Mikael Wandt har mer än 15 års erfarenhet från Credit Management Services (CMS), finansiella tjänster, elektroniska betalningar och IT-bolag. Har genomfört flera större förändrings- och IT-projekt och arbetar nu för Nordic Transaction Partner som projektledare. Bland tidigare erfarenheter och uppdrag kan nämnas Koncernchef/CEO för Payex Holding 2013-2015 samt CFO för DIBS PaymentServices i Skandinavien.

Jonas Andersson Född: 1969
Ledamot sedan 2018
Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet, samt University of Strathclyde, Skottland.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 3 240 A-aktier. Jonas är VD i Navare Invest AB som innehar 350 000 stamaktier.
Jonas Andersson har ca 25 års erfarenhet från arbete inom den svenska finansmarknaden, bl.a. Handelsbanken och SEB. Jonas är sedan 2016 VD för Navare Invest AB, ett investmentbolag med investeringar inom både noterade och onoterade bolag.
I sina tidigare roller har Jonas bl.a. arbetat som aktiemäklare och kapitalförvaltare, samt varit ansvarig för en avdelning inom den rådgivande kapitalförvaltningen på Handelsbanken. Han har även arbetat för SEB Wealth Management under ca 9 år. I sin nuvarande roll sitter han även i styrelser för ett antal mindre, onoterade bolag.