Prime Living Campus Stockholm AB

Styrelse


Mikael Wandt Född: 1964
Styrelseordförande sedan 2019, ledamot sedan 2018
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: –
Mikael Wandt har mer än 15 års erfarenhet från Credit Management Services (CMS), finansiella tjänster, elektroniska betalningar och IT-bolag. Har genomfört flera större förändrings- och IT-projekt och arbetar nu för Nordic Transaction Partner som projektledare. Bland tidigare erfarenheter och uppdrag kan nämnas Koncernchef/CEO för Payex Holding 2013-2015 samt CFO för DIBS PaymentServices i Skandinavien.

Jonas Andersson Född: 1969
Ledamot sedan 2018
Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet, samt University of Strathclyde, Skottland.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 3 240 A-aktier. Jonas är VD i Navare Invest AB som innehar 350 000 stamaktier.
Jonas Andersson har ca 25 års erfarenhet från arbete inom den svenska finansmarknaden, bl.a. Handelsbanken och SEB. Jonas är sedan 2016 VD för Navare Invest AB, ett investmentbolag med investeringar inom både noterade och onoterade bolag.
I sina tidigare roller har Jonas bl.a. arbetat som aktiemäklare och kapitalförvaltare, samt varit ansvarig för en avdelning inom den rådgivande kapitalförvaltningen på Handelsbanken. Han har även arbetat för SEB Wealth Management under ca 9 år. I sin nuvarande roll sitter han även i styrelser för ett antal mindre, onoterade bolag.

Lars Wikström Född: 1961
Ledamot sedan 2019
Utbildning: Ekonomi vid Mittuniversitetet
Beroendestatus: Beroende i förhållande till Bolaget.
Innehav i bolaget: –
Lars har mångårig erfarenhet från fastighet- och byggbranschen och kommer närmast från egen konsultverksamhet med inriktning på ekonomisk och finansiell rådgivning. Dessförinnan har han bland annat varit finansdirektör och styrelseledamot i Westinghouse Electric Sweden AB samt arbetat inom ThyssenKrupp och NCC.