Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Styrelse


Tobias Lennér Född: 1968
Styrelseordförande sedan 2019, ledamot sedan 2018
Utbildning: BA från The American University i Washington D.C och har genomgått IFLs Executive Management program vid Handelshögskolan i Stockholm.
Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: –
Tobias Lennér har stor erfarenhet från kommunikations- och tjänstesektorn med affärs- och organisationsutveckling som röd tråd. Tobias är sedan 2017 egenanställd konsult och har tidigare haft ett stort antal chefspositioner, senast som affärsområdeschef i Comhem och VD för Phonera och tidigare bl.a. som VD för Phone House, SF Sverige och Halebop, samt IR och Informationschef för Telia Company.

Mikael Wandt Född: 1964
Ledamot sedan 2018
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: –
Mikael Wandt har mer än 15 års erfarenhet från Credit Management Services (CMS), finansiella tjänster, elektroniska betalningar och IT-bolag. Har genomfört flera större förändrings- och IT-projekt och arbetar nu för Nordic Transaction Partner som projektledare. Bland tidigare erfarenheter och uppdrag kan nämnas Koncernchef/CEO för Payex Holding 2013-2015 samt CFO för DIBS PaymentServices i Skandinavien.

Jonas Andersson Född: 1969
Ledamot sedan 2018
Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet, samt University of Strathclyde, Skottland.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 3 240 A-aktier. Jonas är VD i Navare Invest AB som innehar 350 000 stamaktier.
Jonas Andersson har ca 25 års erfarenhet från arbete inom den svenska finansmarknaden, bl.a. Handelsbanken och SEB. Jonas är sedan 2016 VD för Navare Invest AB, ett investmentbolag med investeringar inom både noterade och onoterade bolag.
I sina tidigare roller har Jonas bl.a. arbetat som aktiemäklare och kapitalförvaltare, samt varit ansvarig för en avdelning inom den rådgivande kapitalförvaltningen på Handelsbanken. Han har även arbetat för SEB Wealth Management under ca 9 år. I sin nuvarande roll sitter han även i styrelser för ett antal mindre, onoterade bolag.