Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Styrelse

Harald Bengtsson Född: 1958
Harald Bengtsson Styrelseordförande
Ledamot sedan 2017
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 1000 A-aktier, 3 000 Teckningsoptioner till A-aktier
Harald är VD och partner i Harald & Partners sedan 2015 och styrelseordförande i Nordic Property Investment AB. Harald Bengtsson har lång och solid erfarenhet från flera ledande befattningar i finansbranschen.

Jan Severa Född: 1962
Jan Severa Ledamot sedan 2009
Utbildning: Ingenjör- och ekonomutbildning vid Karlstad Universitet
Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 3 498 000 A-aktier genom Amun Holding AB, 110 000 A-aktier privat och genom egna bolag, 3 000 Teckningsoptioner till A-aktier
Jan Severa är grundare och tillsammans med Ola Wengberg, största aktieägare i Prime Living. Han har tidigare varit VD och styrelseledamot i Fredell & Co Structured Finance AB och Europeloan Bank S.A

Håkan Nyberg Född: 1959
Ledamot sedan 2017
Utbildning: Magisterexamen i tillämpad matematik från Kungliga Tekniska Högskolan
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 3 000 Teckningsoptioner till A-aktier
Håkan Nyberg är VD i Ikano Bank i IKEA-koncernen sedan 2017. Han har lång och solid erfarenhet från flera ledande befattningar i finansbranschen, senast som VD för Nordnet. Håkan är ordförande och styrelseledamot i Fondhandlareföreningen.

Michael Persson Född: 1961
Michael Persson Ledamot sedan 2016
Utbildning: Ekonomistudier på Stockholms Universitet och fastighetsvärdering på KTH.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 5000 A-aktier, 3000 Teckningsoptioner till A-aktier
Michael Persson är för närvarande aktiechef på Kammarkollegiet. Han har studerat ekonomi vid Stockholms universitet och fastighetsvärdering vid KTH. Michael har arbetat med kapitalförvaltning, företagsstrategi och företagsfinansiering sedan 1982. Han har tidigare erfarenhet som Senior Portfolio Manager hos SEB Wealth, Alfred Berg och Chief Investment Officer på Wasa Försäkring och Hägglöf & Ponsbach Kapitalförvaltning.

Ola Wengberg Född: 1968
Ola Wengberg Ledamot sedan 2009
Vice VD
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Beroendestatus: Ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.
Innehav i bolaget: 3 498 000 A-aktier genom Amun Holding AB, 32 447 A-aktier privat och genom egna bolag, 3 000 Teckningsoptioner till A-aktier
Ola Wengberg är grundare och tillsammans med Jan Severa, största aktieägare i Prime Living. Han är var tidigare bl.a. styrelseledamot och verkställande direktör vid Fredell & Co Structured Finance. Wengberg har också erfarenhet av finansiering i sitt tidigare arbete som styrelseledamot och verkställande direktör för Europeloan Finance N.V.