Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Ledning

Hans Sandén VD och Koncernchef sedan 2018
HansSanden [email protected]
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Innehav i bolaget: –
Hans Sandén är partner i konsultföretaget Sevenco, har de senaste 12 åren bland annat haft ledande befattningar i bolag såsom Emtrain, MTR Tunnelbanan AB, Hjältevadshus, Gunnebo Industrier och Siemens Building Technology.

Lars Nyberg CFO sedan 2018.
Lars Nyberg [email protected]
Född: 1953
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Innehav i bolaget: –
Lars Nyberg har under en lång karriär huvudsakligen arbetat som CFO/ekonomidirektör i internationella koncerner, som konsult inom området företagsöverlåtelser samt som auktoriserad revisor.
Han är partner i konsultföretaget Sevenco och har de senaste åren även haft ledande befattningar i fastighetsbolag.

Magnus Dahlberg VD Prime Living Industries AB sedan 2016
ManusDahlberg_BW [email protected]
Född: 1966
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Innehav i bolaget: 9070 A-aktier, 2500 teckningsoptioner till A-aktier
Magnus har lång erfarenhet som ägare och verkställande direktör för olika företag inom bygg- och industrirelaterade tjänster, även internationell erfarenhet inom olika ledande befattningar. Tidigare befattningar inkluderar verkställande roller i Skanska och Midroc.

Christina Aspefalk Ekonomichef sedan 2015
Född: 1964
Utbildning: Ekonom med utbildning vid Mittuniversitet i Sundsvall
Innehav i bolaget: 2000 A-aktier privat, 2500 Teckningsoptioner
Christina Aspefalk har många års erfarenhet inom redovisning och revision.

Joakim Schöldström Analyschef sedan 2015
Född: 1965
Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stockholm
Innehav i bolaget: 4000 A-aktier
Joakim har en bakgrund från IT- och finansbranschen. Joakim var konsult hos Cap Gemini Finans från 1987 till 1993 och CTO hos Fredell & Co Structured Finance från 1994 till 2002.

Kim Yrttimaa Fastighetschef sedan 2017
Född: 1964
Utbildning: Fastighetsmäklare
Innehav i bolaget: 2500 Teckningsoptioner till A-aktier
Kim har haft olika positioner inom fastighetsbranschen. Innan han började hos Prime Living var han fastighetschef hos Savana.

Karoline Peres Uthyrningschef sedan 2018
KarolinePeres [email protected]
Född: 1984
Utbildning: Media- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet
Innehav i bolaget: –