Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2019-09-30


Ägare Not Stamaktier Pref B Röster Kapital
JRS ASSET MANAGEMENT AB3 779 14936 36313.0%12.6%
AMUN HOLDING AB13 498 000012.0%11.5%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION2 810 095213 1169.7%10.0%
BURMAN INVEST AKTIEBOLAG1 767 00011 0006.1%5.9%
BOZARSLAN, VEDAT1 252 45004.3%4.1%
SCAN SCAFF2935 32303.2%3.1%
SEB LIFE INTERNATIONAL875 16703.0%2.9%
UMR INVEST AB738 72902.5%2.4%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB570 15033 9922.0%2.0%
ÖSTERBERG, FREDRIK482 49701.7%1.6%
SWEDBANK AS (ESTONIA)350 591106 3421.2%1.5%
ALOTIR AB431 12001.5%1.4%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE408 00001.4%1.3%
JPK BYGGSTÄLLNINGAR AB330 38501.1%1.1%
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN200 000100 0000.7%1.0%
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO281 7753 4001.0%0.9%
Övriga10 278 924795 78735.6%36.6%
Summa28 989 3551 300 000100.0%100.0%

Not

1) Jan Severa 56% 1 958 925
1) Ola Wengberg 44% 1 539 155
2) Kenneth Liberg 51% 477 022
2) Tony Wiklund 49% 458 315