Tomorrow´s living today

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2016-12-31

Ägare Not Stamaktier Pref B Pref C Kapital Röster
Amun Holding AB1)3 508 00008021.8%23.6%
Avanza Pension793 944212 76706.3%5.5%
Scan Scaff AB2)935 3230145.8%6.3%
Burman Invest Aktiebolag830 20011 00035.2%5.6%
UMR Invest738 729004.6%5.0%
Advisor Fonder635 000004.0%4.3%
SEB Fonder inkl. Lux580 000003.6%3.9%
Nordnet Pensionsförsäkring497 63562 59803.5%3.4%
Alcur496 024003.1%3.3%
JRS Asset Management AB389 05433 21102.6%2.6%
Humle Fonder263 777001.6%1.8%
Fjärde AP-Fonden257 189001.6%1.7%
Swedbank Försäkring249 4505 30001.6%1.7%
Fredrik Österberg221 497001.4%1.5%
Dick Bergqvist210 060011.3%1.4%
Östersjöstiftelsen100 000100 00001.2%0.7%
Cliens Fonder190 813001.2%1.3%
Alotir AB172 448011.1%1.2%
LMK-bolagen & Stiftelse143 000000.9%1.0%
Övriga3 543 732875 124127.5%24.4%
Summa14 755 8751 300 000100100.0%100.0%

Not

1) Jan Severa 56% 1 964 525
1) Ola Wengberg 44% 1 543 555
2) Kenneth Liberg 51% 477 022
2) Tony Wiklund 49% 458 315