Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2020-09-30


Ägare Stamaktier Pref B Pref C Röster Kapital
JRS FÖR KUNDERS RÄKNING4 381 123024 808 10311.6%11.6%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION6 769 61154 73917 134 1849.5%9.5%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY0021 768 0828.6%8.6%
CIDRO FÖRVALTNING AB0014 051 5915.6%5.6%
BYGGNADSAKTIEBOLAGET WESTNIA0010 295 8804.1%4.1%
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY009 887 2503.9%3.9%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB563 17512 0997 355 4383.2%3.2%
GÅLÖSTIFTELSEN1 121 37406 655 9033.1%3.1%
DUNROSS & CO AB005 832 8752.3%2.3%
SIX SIS AG, W8IMY166 35003 163 9201.3%1.3%
BURMAN INVEST AKTIEBOLAG1 987 0000888 8881.1%1.1%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE408 00002 354 6831.1%1.1%
AB EMENDUM5 02202 657 6791.1%1.1%
SWEDBANK FÖRSÄKRING484 2941 5001 977 4501.0%1.0%
Övriga30 931 566340 25475 687 62642.5%42.5%
Summa46 817 515408 592204 519 552100.0%100.0%