Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2019-08-09

Ägare Not Stamaktier Pref B BTA Röster Kapital
JRS ASSET MANAGEMENT AB281 84236 3633 497 30713.0%13.2%
AMUN HOLDING AB13 498 0000012.5%12.1%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION1 505 041210 6841 077 4298.9%9.6%
BURMAN INVEST AKTIEBOLAG700 20011 0001 066 8006.1%6.1%
BOZARSLAN, VEDAT4 90001 247 5504.3%4.3%
Scan Scaff2935 323003.2%3.2%
SEB LIFE INTERNATIONAL350 0670525 1003.0%3.0%
UMR INVEST AB738 729002.5%2.5%
SEB SVERIGE EXPANDERAD580 000002.0%2.0%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB292 70737 384267 0371.9%2.1%
ÖSTERBERG, FREDRIK482 497001.7%1.7%
ALOTIR AB172 4480258 6721.5%1.5%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE408 000001.4%1.4%
SWEDBANK AS (ESTONIA)220 841106 342129 7501.2%1.6%
JPK BYGGSTÄLLNINGAR AB132 1500198 0751.1%1.1%
CHOUHA, GHANEM GEORGES00300 0001.0%1.0%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE140 20010 000130 0000.9%1.0%
Övriga4 312 930888 2275 535 76033.7%32.6%
Summa14 755 8751 300 00014 233 480100.0%100.0%

Not

1) Jan Severa 56% 1 958 925
1) Ola Wengberg 44% 1 539 155
2) Kenneth Liberg 51% 477 022
2) Tony Wiklund 49% 458 315