Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2020-01-28


Ägare Stamaktier Pref B Pref C Röster Kapital
JRS FÖR KUNDERS RÄKNING4 480 495025 009 79311.8%11.8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION5 582 73564 61020 587 38010.5%10.5%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY0023 729 4009.5%9.5%
BYGGNADSAKTIEBOLAGET WESTNIA0010 295 8804.1%4.1%
CIDRO FÖRVALTNING AB0010 229 4594.1%4.1%
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY009 887 2504.0%4.0%
DUNROSS & CO AKTIEBOLAG009 439 6633.8%3.8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB859 55318 7997 142 9103.2%3.2%
GÅLÖSTIFTELSEN121 37450 0006 655 9032.7%2.7%
LMK STIFTELSEN005 932 3502.4%2.4%
ROSBERG, ULF005 808 2152.3%2.3%
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY004 745 8801.9%1.9%
SIX SIS AG, W8IMY166 35003 163 9201.3%1.3%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE408 00002 386 0801.1%1.1%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.002 783 7601.1%1.1%
EAST CAPITAL MULTI-STRATEGI002 768 4301.1%1.1%
AMUN HOLDING AB2 731 796001.1%1.1%
BURMAN INVEST AKTIEBOLAG1 767 00011 000888 8881.1%1.1%
FORTE KREDITT002 377 3201.0%1.0%
SEB LIFE INTERNATIONAL002 354 6830.9%1.0%
Övriga28 343 772382 00548 332 38830.9%30.8%
Summa44 461 075526 414204 519 552100.0%100.0%