Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2020-03-31

Ägare Stamaktier Pref B Pref C Röster Kapital
JRS FÖR KUNDERS RÄKNING 4 439 432024 929 11711.7%11.7%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET. AVANZA PENSION 6 818 00857 19420 587 38010.9%10.9%
SEB AB. LUXEMBOURG BRANCH. W8IMY 0023 729 4009.4%9.5%
BYGGNADSAKTIEBOLAGET WESTNIA 0010 295 8804.1%4.1%
CIDRO FÖRVALTNING AB 0010 229 4594.1%4.1%
CLEARSTREAM BANKING S.A.. W8IMY 009 887 2503.9%3.9%
DUNROSS & CO AKTIEBOLAG 009 439 6633.8%3.8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 784 22017 9737 142 9103.2%3.2%
GÅLÖSTIFTELSEN 1 121 37406 655 9033.1%3.1%
Pareto Securities AS (Lars-Erik Karlsen)006 332 2202.5%2.5%
LMK STIFTELSEN 005 932 3502.4%2.4%
ROSBERG. ULF 005 808 2152.3%2.3%
SIX SIS AG. W8IMY 166 35003 163 9201.3%1.3%
BURMAN INVEST AKTIEBOLAG 1 987 0000888 8881.1%1.1%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE 408 00002 386 0801.1%1.1%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A 002 783 7601.1%1.1%
EAST CAPITAL MULTI-STRATEGI 002 768 4301.1%1.1%
SWEDBANK AS (ESTONIA) 2 477 431001.0%1.0%
Övriga28 615 700333 42551 558 72731.9%31.9%
Summa46 817 515408 592204 519 552100.0%100.0%