Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2020-06-30


Ägare Stamaktier Pref B Pref C Röster Kapital
JRS FÖR KUNDERS RÄKNING4 386 248024 808 10311.6%11.6%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION6 231 49157 19417 863 8409.6%9.6%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY0021 768 0828.7%8.7%
CIDRO FÖRVALTNING AB0014 051 5915.6%5.6%
BYGGNADSAKTIEBOLAGET WESTNIA0010 295 8804.1%4.1%
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY009 887 2503.9%3.9%
DUNROSS & CO AB008 487 5503.4%3.4%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB781 48616 6997 310 3493.2%3.2%
GÅLÖSTIFTELSEN1 121 37406 655 9033.1%3.1%
LMK STIFTELSEN005 932 3502.4%2.4%
SIX SIS AG, W8IMY166 35003 163 9201.3%1.3%
AB EMENDUM5 02203 000 0001.2%1.2%
BURMAN INVEST AKTIEBOLAG1 987 0000888 8881.1%1.1%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE408 00002 386 0801.1%1.1%
Övriga31 730 544334 69968 019 76639.8%39.7%
Summa46 817 515408 592204 519 552100.0%100.0%