Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2019-03-31


Ägare Not Stamaktier Pref B Pref C Kapital Röster
Amun Holding AB13 498 0000022.5%24.2%
Avanza Pension1 288 882224 879010.1%9.6%
Scan Scaff AB2935 3230145.8%6.3%
UMR Invest AB738 729004.6%5.0%
Burman Invest Aktiebolag700 20011 00004.4%4.7%
SEB Fonder580 000003.6%3.9%
Fredrik Österberg482 497003.0%3.2%
Navare Invest AB350 000002.2%2.4%
JRS Asset Management AB298 86536 36302.1%2.0%
Östersjöstiftelsen200 000100 00001.9%1.4%
Nordnet Pensionsförsäkring263 52534 86201.9%1.8%
Dick Bergqvist210 060001.3%1.4%
Humle Fonder197 480001.2%1.3%
AB Emendum114 70962 60001.1%0.8%
Alotir AB172 448001.1%1.2%
Gålöstiftelsen121 37450 00001.1%0.8%
Övriga4 603 783780 296032.2%30.0%
Summa14 755 8751 300 00014100.0%100.0%

Not

1) Jan Severa 56% 1 958 925
1) Ola Wengberg 44% 1 539 155
2) Kenneth Liberg 51% 477 022
2) Tony Wiklund 49% 458 315