Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Aktien

Prime Livings stamaktie är noterad på First North Premier.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Aktieägare med mer än 1 procent av kapital eller röster

Per den 2017-06-30

Ägare Not Stamaktier Pref B Pref C Kapital Röster
Amun Holding AB1)3 498 00008021.8%23.5%
Avanza Pension825 082224 92506.5%5.7%
Scan Scaff AB935 3230145.8%6.3%
Burman Invest Aktiebolag880 20011 00035.6%5.9%
UMR Invest AB738 729004.6%5.0%
Alcur608 498003.8%4.1%
SEB Fonder inkl. Lux580 000003.6%3.9%
Nordnet Pensionsförsäkring488 55460 45703.4%3.3%
JRS Asset Management AB424 67240 03902.9%2.9%
Humle Fonder363 777002.3%2.4%
Fredrik Österberg341 497002.1%2.3%
Swedbank Försäkring240 8856 60001.5%1.6%
Advisor Fonder243 730001.5%1.6%
Dick Bergqvist210 060011.3%1.4%
Cliens Fonder200 813001.3%1.3%
Östersjöstiftelsen100 000100 00001.2%0.7%
Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy185 000001.2%1.2%
Alotir AB172 448011.1%1.2%
Övriga3 718 607856 979128.5%25.6%
Summa14 755 8751 300 000100100.0%100.0%

Not

1) Jan Severa 56% 1 958 925
1) Ola Wengberg 44% 1 539 155
2) Kenneth Liberg 51% 477 022
2) Tony Wiklund 49% 458 315