Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås
lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
Kallelse
Fullmaktsformulär

Bokslutskommuniké