Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 14.00 på Hotell Mornington, Nybrogatan 53 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Ophelia.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké