Prime Living Campus Stockholm AB
2018-12-14
Oberoende expert bekräftar att miljösaneringen i Spånga gjorts enligt branschpraxis

Det har förekommit tidningsuppgifter som ifrågasatt kvaliteten och omfattningen på det saneringsarbete som Prime Living gjort på fastigheten Ferdinand 8 i Stockholm. Prime Living AB har därför gett Golder Associates AB i uppdrag att upprätta ett utlåtande gällande genomförda saneringsarbeten.

”Sammantaget konstaterar Golder att saneringsåtgärder genomförts enligt branschpraxis och att tillsynsmyndigheten godkänt redovisade åtgärder. Det finns inget i det underlag som Golder granskat som visar att beaktansvärda halter fortfarande förekommer inom fastigheten.”

Tillbaka