Prime Living Campus Stockholm AB
2018-08-30
Förtydligande gällande artikeln ”Prime Living hyr in ny VD” i Dagens Industri 2018-08-29
Mot bakgrund av gårdagens artikel i Dagens Industri vill Prime Living göra följande förtydliganden. Jan Severa fick i mandat av Prime Livings styrelse att under ett år aktivt arbeta med att förstärka Prime Livings organisation och tillsätta en ny VD. Detta har Jan gjort enligt styrelsens önskemål och kommer därför nu enbart att fortsätta i sin roll som styrelseledamot. Jan Severa har således inte ”fått gå” som Dagens Industris artikel insinuerar utan är i högsta grad fortfarande verksam i koncernen.
Tillbaka