Prime Living Campus Stockholm AB
2018-06-07
Angående Prime Living Entreprenads samröre med Mälarvikens Tak och Bygg AB
Prime Living Entreprenad (PLE) gav Mälarvikens Tak och Bygg AB (MVTB) i uppdrag att sköta totalentreprenaden för kvarteret Ferdinand 8 i Spånga. MVTB avsade sig uppdraget för totalentreprenaden i februari i år varefter Prime Living enbart haft kontakt med MVTB via juridiskt ombud. Då bolagen nu befinner sig i en tvist som ska avgöras i rätten så kommer rättegångsstarten (som ännu inte är beslutad) bli den första direktkontakten mellan bolagen sedan februari. Vi vet dock att stämningsansökan från MVTB innehåller påstående om hot och urkundsförfalskning, något Prime Living ställer sig totalt frågande till och inte är villiga att kommentera vidare med tanke på den påbörjade rättsprocessen. Vi välkomnar denna som kommer att ge en faktisk och rättvisande bild av en kort periods samarbete mellan PLE och MVTB.
Tillbaka