Prime Living Campus Stockholm AB
2018-05-29
Förtydligande till artikel publicerad på di.se 29 maj

Bakgrund

Mälarvikens Tak och Bygg AB (MVTB) fick i uppdrag av Prime Living Entreprenad (PLE) att sköta totalentreprenaden för kvarteret Ferdinand 8 i Spånga rörande 291 studentbostäder. Sammantaget rörde sig uppdraget om fast pris 93 Msek. PLE har i projektet betalat belopp till MVTB och till andra delar som härrör sig till avtalet som överstiger 93 Msek. Kapital som enligt totalentreprenörens egen utsago skulle gå till att betala leverantörs- och underentreprenadsfordringar men som i efterhand visat sig inte ha skett.

Undertecknad och bevittnad uppgörelse via ombud

Den 19 februari avsäger sig totalentreprenören uppdraget utan att delge någon egentlig orsak. I anslutning till detta bekräftar MVTB att de godkänner överlåtelse av BAS-U ansvar till ny person, vilket sker omgående. MVTB skickar även ut information via e-post till samtliga leverantörer och underentreprenörer att MVTB med omedelbar verkan avslutat sin entreprenad och att de nu ska vända sig direkt till Prime Living Entreprenad. Prime Living Entreprenad kopplar in sitt juridiska ombud och båda parter kommer överens om ett juridiskt möte för att underteckna en uppgörelse som innebär att Prime Living Entreprenad från och med den 27 februari tar över totalentreprenaden enligt redan tidigare bekräftelse på mail från. MVTBs VD avböjde dock mötet kvällen innan med anledning av att hen sade sig ha blivit hotad. Uppgörelsen undertecknas och bevittnas istället av båda parter och överlämnas via ombud. Kort efter uppgörelsen inser Prime Living Entreprenad att flertalet av de underleverantörer som MVTB använt sig av under tiden man ansvarade för totalentreprenaden, och därmed skulle ersätta med utbetalningen från Prime Living Entreprenad, aldrig fått någon ersättning. Mejl om utstående betalningar kommer nu direkt till Prime Living Entreprenad. Vissa leverantörer besöker även bygget personligen i jakt på MVTB.

Delgivning av stämningsansökan

Någon gång i Maj 2018 kommer det till kännedom via media att en stämningsansökan lämnats in av MVTB. Med alla fakta på hand ser Prime Living Entreprenad nu fram emot att låta stämningen avgöras i rätten – både för egen del samt för alla de underleverantörer som MVTB underlåtit att ersätta. Vad gäller hot mot MVTB har Prime Living Entreprenad ingen vetskap om huruvida detta förekommit men kan heller inte ansvara för de underleverantörer MVTB underlåtit att ersätta under den period MVTB ansvarade för totalentreprenaden. Magnus Dahlberg VD Prime Living Entreprenad
Tillbaka