Prime Living Campus Stockholm AB
2018-03-21
Prime Livings kommentar till artikel publicerad på StockholmDirekt.se den 16 mars 2018

Bakgrund

Den 16 mars publicerar StockholmDirekt.se ett inlägg skrivet av en hyresgäst som under det fingerade namnet Anna beskriver sin upplevelse av inflyttningen i en av våra studentlägenheter i Spånga. Då ”Annas” upplevelser i stort beskriver brister i boendet som antingen kommunicerats i god tid inför inflyttning, såsom låsta balkongdörrar etc., och brister som åtgärdats i samband med Annas inflyttning, anser vi att artikeln ger en missvisande bild av studentboendet i Spånga.

Som hyresvärd har vi ett åtagande gentemot våra hyresgäster som handlar om att de ska känna sig trygga med oss som hyresvärd och nöjda med boendet vi levererar. När det gäller våra bostäder i Spånga har vi brustit i kommunikation, vilket vi beklagar. Men vi anser att vi har levererat en produkt (boende) utifrån de premisser vi satt upp inför inflyttning, varför vi vill göra några förtydliganden.

Trots noggrann projektledning med utrymme taget för förseningar har vi på grund av vinterns kyla inte haft möjlighet att färdigställa vissa moment i vår första etapp av Spånga. Detta har vi kommunicerat till våra blivande hyresgäster via löpande e-postdialog. Efter att ha fått flytta fram inträdesdatum hade vi en rimlig förhoppning om att kunna färdigställa lägenheterna, samt göra dem klara för inflyttning enligt utsatt datum. Då datumet infann sig insåg vi att vi inte skulle bli klara med alla lägenheter på grund av den ihållande kylan. Vi valde då att erbjuda hyresgästerna att övernatta på hotell medan vi färdigställde det sista. Den informationen nådde ett flertal studenter först vid själva inflyttningsdatumet, vilket vi beklagar stort och vilket vi tror är den grundläggande orsaken till Annas upplevelse då hon kom till sin lägenhet i Spånga.

Sammanfattningsvis kan vi bara beklaga att vi meddelade studenter att de enbart skulle ha möjlighet att flytta in möbler vid själva inflyttningsdatumet. Som kompensation, utöver boende på hotell under färdigställande av lägenheterna fick alla hyresgäster en hyresfri vecka samt vidare reducerad hyra under färdigställande av ytskikt såsom balkonger varav balkongdörrar tills vidare är plomberade. Tilläggas bör att alla lägenheter i stort var färdigställda invändigt på inflyttningsdatum, samt kvalitetskontrollerade av en oberoende kvalitetsansvarig.

Lärdomen för oss är att framledes ta ytterligare höjd för förseningar av byggen vintertid, samt att förstärka våra kommunikationsrutiner med våra hyresgäster väsentligt. På kort sikt innebär detta att vi nu har en dialog med de studenter som flyttar in i nästa etapper i Spånga angående möjliga förseningar av inflyttning och att de erbjuds möjlighet att avbryta kontraktet om de nya förutsättningarna ställer till bekymmer. Vår ambition om att fylla våra hyresgästers önskemål om att flytta in så tidigt som möjligt i sin studentbostad har slagit tillbaka på oss själva, och vi beklagar återigen att vi har brustit i dialogen med hyresgästerna.

Med vänliga hälsningar,
Prime Living
Tillbaka