Prime Living Campus Stockholm AB
2018-03-14
Inflyttning Spånga
Information angående inflyttning i Prime Livings studentboende i Spånga, Kvarteret Ferdinand etapp 1. Med anledning av medias uppmärksammande av inflyttning i vårt studentboende i Spånga som nu är under färdigställande vill vi klargöra följande:
Prime Living har ett interimistiskt slutbesked från Byggnämnden som godkänner inflyttning i etapp 1 i våra studentbostäder i Kvarteret Ferdinand. Beslutet godkänner inflyttning i första etapp trots att inte alla yttre delar av fastigheten är helt färdigställda då byggnationen blivit försenad på grund av vinterns snökaos.
Vi har i all kommunikation med potentiella hyresgäster under hösten utryckt att arbeten pågår på Kvarteret Ferdinand, men att vi ska göra allt som står i vår makt för att minimera påverkan för våra blivande hyresgäster.
Gällande de studenter som nu bor i fastigheten är deras lägenheter helt färdigställda invändigt. Det som återstår i dagsläget är montering av balkongräcken som kommer att ske inom kort, varför balkongdörrarna idag är plomberade av säkerhetsskäl. Denna information har vi varit tydlig med gentemot hyresgästerna, men då vi har fått förfrågningar om att flytta in trots byggnation har vi valt att tillmötesgå hyresgästernas önskemål.
Vi har dessutom beslutat om en hyresfri vecka, samt en reducerad hyresavgift under den period de yttre delarna av fastigheten färdigställs.


Om ni har ytterligare frågor, vänligen vänd er till
Joakim Schöldström på Prime Living.
joakim @primeliving.se
Mobilnummer: 0736-41 26 04

Med vänliga hälsningar,
Prime Living
Tillbaka